Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Informacja ze spotkania PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Zgodnie z wcześniejszą informacją w dniu 24.09.2015r. w Suwałkach odbyły się 2 spotkania w ramach drugiego etapu konsultacji LSR. Głównym celem spotkań było przedstawienie propozycji podziału środków na poszczególne działania oraz dyskusja nad zasadnością takiego podziału w stosunku do głównego wskaźnika, jaki mamy osiągnąć w działaniu EFS – ilości osób, którym udzielono wsparcia z efektem podjęcia pracy dla grupy długotrwale pozostających bez pracy i wykluczonych społecznie. W trakcie dyskusji pojawiały się pytania o zasadność takich działań. Poruszono również temat niskiej skuteczności zwalczania bezrobocia w tej grupie oraz niechęć do podejmowania pracy oraz trudności w prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej –najbardziej efektywnego narzędzia wsparcia dla tej grupy.

Zebrane informacje zostaną przeanalizowane i uwzględnione w budżecie, który ponownie będzie konsultowany po 8 października.

Zapraszamy Państwa do jak najliczniejszego uczestnictwa w organizowanych spotkaniach, ponieważ teraz decydujemy, na co będzie można otrzymać wsparcie w kolejnych latach realizacji LSR.