Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Partnerzy LGD "Sejneńszczyzna" PDF Drukuj Email

 

Członkami LGD "Sejneńszczyzna" są samorządy i lokalne instytucje publiczne, osoby, stowarzyszenia i firmy prywatne. Czynnikami skupiającymi wymienione podmioty w jedną grupę są:


POŁOŻENIE - wszystkie podmioty znajdują się pasie przygranicznym naszego Kraju, obejmują duży fragment krainy geograficznej zwanej Równiną Suwalsko - Augustowską.


KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA, ukierunkowanie rolnictwa na uprawy nie zagrażające walorom ekologicznym i krajobrazowym tych ziem, wykorzystywanie metod uprawy i hodowli nie ingerujących w zasoby ekologiczne, rolnictwo "zrównoważonego rozwoju" i rolnictwo ekologiczne, bioróżnorodność, produkt lokalny, odnawialne źródła energii itd.


PODOBNA HISTORIA tych ziem - wszystkie gminy są spadkobiercami Wielkiego Księstwa Litewskiego - jego wielkiej tradycji współistnienia narodów, kultur i religii. Historia współczesnej cywilizacji tych gmin bierze swój początek w tym samym okresie.


Wszystkie samorządy zamieszkują, tak samo PRACOWICI, UCZCIWI I GOŚCINNI LUDZIE, którzy przyjmują pod swój dach wędrowców w myśl zasady "Gość w dom Bóg w dom". To te cechy gospodarzy wzmocnione walorami krajobrazowymi terenów, tradycjami kulturowymi są wspólnym i najważniejszym argumentem przemawiającym za wzbogacaniem rolnictwa i czynieniem go bardziej opłacalnym o organizowanie różnych form turystyki, agroturystyki, turystyki wiejskiej, turystyki poznawczej, aktywnej, przejazdowej, itd.


PODOBNY STAN ROZWOJU GOSPODARCZEGO wszystkich Samorządów działających na naszej LGD. Zbliżony jest poziom rozwoju rolnictwa, sposobu wykorzystania areału upraw i hodowli. Wszystkie samorządy stoją u progu wielkiego dzieła "dopędzenia" i wyrównania różnic, zapóźnień oraz zaniedbań, jakie otrzymaliśmy w spadku po niezbyt nam sprzyjającej historii.


Wszyscy członkowie LGD „Sejneńszczyzna” są świadomi miejsca, w którym się znajdują, jak również drogi, jaka jest przed nimi, aby poprawić poziom życia Mieszkańców i zbliżyć się do wciąż "uciekającej Europy".