Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W związku z trwającymi jak i  zbliżającymi się naborami wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, imieniu Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne.


W celu zapewnienia większej dostępności uczestnictwa w spotkaniach zostaną one przeprowadzane w czterech terminach i lokalizacjach:

13 czerwca 2017 godz. 9:00 – GOK w Krasnopolu.

19 czerwca 2017 godz.10:00 – Urząd Gminy Suwałki

Tematyką w/w spotkań będą nabory w ramach działania 8.6 RPO WP 2014-2020. Omawiane będą zarówno kryteria formalne jak i merytoryczne ważne dla prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków w ramach typów projektów:

- 9 - Rewitalizacja małej skali (konkurs trwający)

- 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (konkurs planowany)

- 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego (konkurs planowany)

- 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu (konkurs planowany)


19 czerwca 2017 godz. 13:00 – GOK w Nowince

20 czerwca 2017 godz. 9:00 – Urząd Gminy Sejny


Tematyką w/w spotkań będą nabory w ramach działania 9.1 RPO WP 2014-2020. Omawiane będą zarówno kryteria formalne jak i merytoryczne ważne dla prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków w ramach typów projektów:

- 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (konkurs trwający)

- 6 - Programy aktywności lokalnej (konkurs trwający)

- 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR (konkurs trwający)

- 4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (konkurs trwający)

 
Ogłoszenie o naborze wniosków Typ 4 PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr II/EFS/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 1: Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023
Przedsięwzięcie 1 Inwestycja w przyszłość z EFS
na operacje z zakresu typu projektu nr 4
Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-030/17

I.Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji

GWA2014 EFS: 16.06.2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS: 05.07. 2017r. do godziny 15:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 05.07. 2017r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia naboru:

Przewidywany termin to grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r.

II. Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)

Suwalsko –Sejneńska Lokalna Grupa Działania

Ul. Tadeusza Kościuszki 71

16 – 400 Suwałki

 

 

 
Ogłoszenie o naborze wniosków Typ 5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Typ 5

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr III/EFS/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 1: Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023
Przedsięwzięcie 1 Inwestycja w przyszłość z EFS
na operacje z zakresu typu projektu nr 5
Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-031/17

I.Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji 
GWA2014 EFS: 16.06.2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS: 05.07. 2017r. do godziny 15:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 05.07. 2017r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia naboru:

Przewidywany termin to grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r.

II. Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)

Suwalsko –Sejneńska Lokalna Grupa Działania

Ul. Tadeusza Kościuszki 71

16 – 400 Suwałki

 

Więcej na stronie: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efs-20161011085210/typ-5

 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Typ 6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Typ 6

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr I/EFS/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 1

Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie 3 – Likwidujemy bariery z EFS

na operacje z zakresu: typ projektu 6 – Programy aktywności lokalnej

w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-029/17

I.Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji

GWA2014 EFS: 16.06.2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS: 05.07. 2017r. do godziny 15:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 05.07. 2017r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia naboru:

Przewidywany termin to grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r.

II. Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)

Suwalsko –Sejneńska Lokalna Grupa Działania

Ul. Tadeusza Kościuszki 71

16 – 400 Suwałki

Więcej na stronie: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efs-20161011085210/typ-6-1

 
Ogłoszenie o naborze wniosków typ 10 PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Typ 10

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr IV/EFS/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 1: Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023
Przedsięwzięcie 3 Likwidujemy bariery z EFS
na operacje z zakresu typu projektu nr 10
Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Nr naboru w GWA - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-032/17

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji 
GWA2014 EFS: 16.06.2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS: 05.07. 2017r. do godziny 15:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 05.07. 2017r. do godziny 15:30

 

Więcej informacji na stronie: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efs-20161011085210/typ-10

 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Typ - 9 Mała rewitalizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Typ - 9 Mała rewitalizacja

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr II/EFRR/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania

CEL ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: 1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 6 Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA RPPD 08.06.00-IZ. 00-20-020/17

I. Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski: 05.06.2017 r. od godziny 08:00.

– Termin, do którego można składać wnioski: 27.06.2017 r. do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków

Suwalsko –Sejneńska Lokalna Grupa Działania

Ul. Tadeusza Kościuszki 71

16 – 400 Suwałki

Więcej informacji na stronie: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/mala-rewitalizacja

Generator wniosków: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

 


 
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Sejneńszczyzna" PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Zarząd stowarzyszenia „Sejneńszczyzna” serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 23 czerwca (piątek) 2017r. o godz. 10.00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sejny -ul. Jerzego Grodzińskiego1.

Na podstawie § 18 pkt. 2 Statutu „Sejneńszczyzna” informujemy, iż w przypadku braku kworum II termin Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Sejneńszczyzna” odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017r. o godz. 10.30 . Uchwały podejmowane w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.

  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Zatwierdzenie protokołu obrad z poprzedniego Walnego Zebrania. – uchwała

  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016r.

  7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016r. – uchwała

  8. Dyskusja o kierunkach działań które może podejmować stowarzyszenie w przyszłych latach.

  9. Zapytania, wolne wnioski.

  10. Zamknięcie zebrania.

 
ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Suwalsko –Sejneńskiej Lokalna Grupa Działania informuje o ogłoszeniu naboru na Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

– Wnioski można składać w terminie od 05.06.2017 r. do  27.06.2017 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.su-se.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 52