Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Ogłoszenie o naborze wniosków typ 10 PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Typ 10

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr IV/EFS/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 1: Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023
Przedsięwzięcie 3 Likwidujemy bariery z EFS
na operacje z zakresu typu projektu nr 10
Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Nr naboru w GWA - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-032/17

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji 
GWA2014 EFS: 16.06.2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS: 05.07. 2017r. do godziny 15:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 05.07. 2017r. do godziny 15:30

 

Więcej informacji na stronie: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efs-20161011085210/typ-10

 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Typ - 9 Mała rewitalizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Typ - 9 Mała rewitalizacja

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr II/EFRR/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania

CEL ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: 1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 6 Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA RPPD 08.06.00-IZ. 00-20-020/17

I. Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski: 05.06.2017 r. od godziny 08:00.

– Termin, do którego można składać wnioski: 27.06.2017 r. do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków

Suwalsko –Sejneńska Lokalna Grupa Działania

Ul. Tadeusza Kościuszki 71

16 – 400 Suwałki

Więcej informacji na stronie: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/mala-rewitalizacja

Generator wniosków: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

 


 
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Sejneńszczyzna" PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Zarząd stowarzyszenia „Sejneńszczyzna” serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 23 czerwca (piątek) 2017r. o godz. 10.00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sejny -ul. Jerzego Grodzińskiego1.

Na podstawie § 18 pkt. 2 Statutu „Sejneńszczyzna” informujemy, iż w przypadku braku kworum II termin Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Sejneńszczyzna” odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017r. o godz. 10.30 . Uchwały podejmowane w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.

  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Zatwierdzenie protokołu obrad z poprzedniego Walnego Zebrania. – uchwała

  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016r.

  7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016r. – uchwała

  8. Dyskusja o kierunkach działań które może podejmować stowarzyszenie w przyszłych latach.

  9. Zapytania, wolne wnioski.

  10. Zamknięcie zebrania.

 
ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Suwalsko –Sejneńskiej Lokalna Grupa Działania informuje o ogłoszeniu naboru na Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

– Wnioski można składać w terminie od 05.06.2017 r. do  27.06.2017 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.su-se.pl

 
Spotkania informacyjno - szkoleniowe dot. EFRR - Sejny - Suwałki PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W związku z zbliżającym się terminem ogłoszenia przez Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” LGD naborów w ramach działania 8.6 RPO WP zapraszamy Państwa na spotkania informacyjno – szkoleniowe. Tematyką spotkań będzie omówienie zasad aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem naszej LGD. Omawiane będą działania: Rewitalizacja Małej Skali, Ochrona bioróżnorodności, Infrastruktura społeczna oraz Infrastruktura dziedzictwa kulturowego.

 

 

 
Polsko-białoruska majówka na Kanale Augustowskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

"Piknik bez granic" czyli transgraniczna majówka na Kanale Augustowskim rozpoczynie się  28 kwietnia w Augustowie. Najwięcej atrakcji zapowiedziano na 29 kwietnia. Wtedy odbędzie się spływ kajakowy z Gorczycy do Przewięzi, rajd rowerowy z Augustowa do Studzienicznej oraz rajd konny i pieszy po tej samej trasie. W Studzienicznej dla uczestników rajdów oraz turystów przygotowano szereg atrakcji. Odbędzie się między innymi Jarmark Produktów Lokalnych, pokazy gry w kajak polo, wyścigi kajakowe, konkursy z nagrodami i występy estradowe.

Więcej informacji pod adersem: http://bialystok.onet.pl/polsko-bialoruska-majowka-na-kanale-augustowskim/y2m1dl7

 

 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Zapraszamy do kontaktu z biurem terenowym w Sejnach organizacje pozarządowe z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie działań w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD w ramach projektów grantowych.

Planowane typy projektów grantowych:

I.1.P.2 Wsparcie dzieci i młodzieży do 25 roku życia (dofinansowanie dotyczy operacji niemożliwych do sfinansowania w ramach innych funduszy unijnych).

I.1.P.2 Mała infrastruktura sportowa rekreacyjna i turystyczna (budowa nowej małej infrastruktury ogólnodostępnej).

I.1.P.4 Wsparcie organizacji pozarządowych (Działania różne pozostawiające trwały efekt i możliwość prowadzenia dalszej działalności samodzielnie bez wsparcia)

Inne warunki:

Trwałość projektów: 5 lat liczona od daty otrzymania płatności ostatecznej,

Kwota grantu: od 5 do 50 tyś zł,

Wysokość dofinansowania: 100%,

Wnioskodawcy otrzymają zwrot poniesionych kosztów po realizacji projektu.

Kontakt:

Suwalsko-Sejneńska LGD

Biuro terenowe w Sejnach

Ul. Jerzego Grodzińskiego 1

16-500 Sejny

Tel: 877351389;   604920602;    883022111

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Debata publiczna „Rolniczy handel detaliczny” PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Od stycznia br. weszły zmiany w przepisach związane z „Rolniczym handlem detalicznym”. Mając na względzie potrzebę informowania społeczeństwa o nowych możliwościach, Samorząd Województwa Podlaskiego przy wsparciu samorządów powiatowych, wychodzi z inicjatywą zorganizowania debaty publicznej, której celem będzie omówienie najważniejszych aspektów praktycznych stosowania nowych regulacji. Odbędzie się ona 26 kwietnia 2017 r., początek godz. 10:00 (zgodnie z dołączonym konspektem). Przebieg tej inicjatywy będzie nadawany w Internecie, dlatego też wszyscy zainteresowani mogą w niej uczestniczyć w następujących formach:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (po potwierdzeniu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 85- 66-54-212),

2) w jednym z punktów transmisyjnych zlokalizowanych dogodnie na terenie województwa podlaskiego (lokalizacje zgodnie z wykazem, obowiązują potwierdzenia),

3) odwiedzając w dniu Debaty stronę debata.wrotapodlasia.pl przy użyciu ulubionego urządzenia multimedialnego.

Przewidujemy możliwość zadawania pytań naszym ekspertom – zarówno drogą elektroniczną (pytania należy zadawać na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , jak i telefonicznie: 691-991-756).

A kto będzie odpowiadał na pytania? Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, inspekcji sanitarno-epidemiologicznej, weterynaryjnej, doradca podatkowy oraz praktycy, więc uzyskamy informacje z „pierwszej ręki”. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę podlaskie.ksow.pl.

link: http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/8566-debata-rolniczy-handel-detaliczny.html
(adres skrócony goo.gl/bSzK6G). Tu należy szukać aktualizacji programu i innych ważnych dla Debaty informacji.

wykaz miejsc, gdzie można nieodpłatnie oglądać transmisję debaty na żywo

(prosimy potwierdzić uczestnictwo!)

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 51