Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, w oparciu o artykuł 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2–5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz.1235 z późn. zm.), celem zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego,

zawiadamia o wyłożeniu w dniu 17 lutego 2016 roku do konsultacji społecznych
projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Projekt o którym mowa wyżej, jest udostępniony na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego pod adresem: http://www.wigry.org.pl/ w zakładce BIP/projekty aktów prawnych i w zakładce Plany ochrony/Plan ochrony WPN-u i Ostoi Wigierskiej, a także znajduje się do wglądu w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe 82, 16−402 Suwałki (sekretariat), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00–15.00.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego informuje o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 23 dni od daty wyłożenia projektu rozporządzenia do konsultacji, to jest do 11 marca 2016 roku.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

Wnioski mogą być kierowane:
1. w formie pisemnej na adres: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki;
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym, na adres e-mail Wigierskiego Parku Narodowego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi i wnioski złożone po upływie 23-dniowego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

link do strony www: http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Dotyczy realizacji projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji”

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 1/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru od 15.02.2016 r. do 08.03.2016 r.

I. Rodzaj realizowanych działań

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Projekty muszą być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie.

Więcej…
 
Zaproszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

czytaj całość

 
Zaproszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

 
Lokalna Strategia Rozwoju "Suwalsko-Sejneńskiej" LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania serdecznie dziękujemy Państwu za dotychczasowy udział w opracowywaniu i konsultacjach do Lokalnej Strategii Rozwoju naszej LGD na lata 2014-2020 (2016 -2023).
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD powstała przy ogromnym zaangażowaniu społecznym - zarówno mieszkańców, przedstawicieli instytucji, samorządowców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Poczynając od 2014 roku w działaniach konsultacyjnych wzięło udział ponad 700 osób.

Poniżej prezentujemy jednolitą wersję Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Rady LGD, zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 28.12.2015.

Lokalna Strategia Rozwoju "Suwalsko-Sejneńskiej" LGD - pobierz

Regulamin Rady -pobierz


 
Informacja po walnym LGD "Sejneńszczyzna" PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W dniu 11 grudnia 2015r odbyło się Walne wyborcze Zebranie Członków LGD „Sejneńszczyzna”. Głównym celem zebrania był wybór nowych władz z powodu upłynięcia kadencji oraz podsumowanie dotychczasowej działalności stowarzyszenia i dyskusja nad kierunkiem prac stowarzyszenia do roku 2020.

W wyniku przeprowadzonych wyborów zostali wybrani:

Zarząd

- Prezes Zarządu                                    - Grzegorz Łucznik

- Wiceprezes Zarządu                          - Waldemar Krakowski

- Wiceprezes Zarządu                          - Robert Janczewski

- Skarbnik  Zarządu                               - Karol Jachimowicz

- Sekretarz Zarządu                              - Teresa Bernatowicz

- Członek Zarządu                                 - Marek Tyczkowski

- Członek Zarządu                                 - Rafał Jaczewski

Komisja Rewizyjna

- Przewodniczący   Komisji                 - Chrapowicki Józef

- Członek Komisji                                  - Przeborowska Teresa

- Członek Komisji                                  - Jegorow Aleksandra

 

 

Protokół z WZCz -pobierz

 
Wesołych Świąt PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku życzy Zarząd  LGD „Sejneńszczyzna”.

 
Konsultacje LSR PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W załączeniu prezentujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania oraz projekt procedur związanych z oceną i wyborem operacji. Prosimy Państwa o zgłaszanie uwag do dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 28 grudnia 2015r. do godz. 10:00 . Uwagi należy  składać na udostępnionym poniżej formularzu: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w poniedziałki i wtorki (w godzinach 9:00 -14:00) w Biurze LGD (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki).
Projekt LSR –pobierz

Formularz -pobierz

Regulamin Rady i Kryteria oceny -pobierz

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 52