Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Zaproszenie na spotkania informacyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Zarząd „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania zaprasza mieszkańców gmin objętych LSR na spotkania informacyjne przybliżające tematykę wdrażania Lokalnej  Strategii Rozwoju. Na spotkaniach poruszone zostaną kwestie związane z naborami planowanymi w roku 2016 między innymi w obszarach: tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, aktywna integracja społeczna, edukacja przedszkolna i szkolna, edukacja ekologiczna i IT, odnawialne źródła energii.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem LGD – tel. 791 357 688

 
Ogłoszenie konkursu Marka Sejneńszczyzny 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   


Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej oraz Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna”

zapraszają

lokalnych twórców, przedsiębiorców, producentów, kwaterodawców, organizacje pozarządowe oraz instytucje i podmioty z powiatu sejneńskiego

do udziału w Konkursie „Marka Sejneńszczyzny 2016”

 

Marka Sejneńszczyzny została utworzona na mocy porozumienia zawartego w 2013r. pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Ziemi Sejneńskiej a Stowarzyszeniem LGD „Sejneńszczyzna”. Głównymi celami marki są: promocja Regionu Sejneńskiego, oznaczenie miejsca pochodzenia wytwarzanych tu produktów i wyróżnienie osób, które wybitnie przyczyniają się do rozwoju naszego mikroregionu.

Odznaczenie „Marka Sejneńszczyzny” przyznane jest w kategoriach:

• Najlepsza agroturystyka,

• Najlepszy produkt lokalny (kulinarny, rzemiosło, promocyjny, turystyczny),

• Najlepsza działalność gospodarcza, aktywność i przedsiębiorczość,

• Najciekawsza działalność kulturalna i prospołeczna,

Więcej…
 
Informacja o zatwierdzeniu formularzy wniosków PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Osoby zainteresowane składaniem wniosków na zakładanie i rozwój przedsiębiorczości informujemy, iż zostały zatwierdzone przez Prezesa ARiMR formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji poddziałania 19.2. Przedmiotowe dokumenty znajdują się pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz na stronie www.prow.wrotapodlasia.pl w zakładce RLKS.

 
Wigry zapraszają na Dni Młodzieży PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

 
Informacja o konkursie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Zarząd Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska" LGD ogłasza otwarty konkurs na stworzenie logo Stowarzyszenia. Konkurs trwa do 11 lipca 2016. Dla zdobywców 3 pierwszych lokat przewidziano nagrody pieniężne.

Link do strony z ogłoszeniem

 
Informacja o uruchomieniu strony internetowej Suwalsko-Sejneńskiej LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Informujemy o uruchomieniu nowej strony internetowej Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania.

Od tej chwili będą tam zamieszczane wszystkie informacje dotyczące działalności stowarzyszenia oraz wdrażania zatwierdzonej strategii rozwoju na lata 2015-2020.

Adres strony www: http://www.su-se.pl/

 

 
Wyniki oceny strategii rozwoju lokalnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w terminie od 2 listopada do 30 grudnia 2015 roku.

Źródło  http://www.prow.wrotapodlasia.pl/

Dziękujemy wszystkim osobom wspierającym utworzenie Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD oraz zaangażowanym w  proces tworzenia strategii -to nasz wspólny sukces.

Więcej informacji wkrótce.

 

 
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD "Sejneńszczyzna" PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W imieniu Zarządu stowarzyszenia LGD „Sejneńszczyzna” serdecznie zapraszamy  Członków LGD na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 18 marca (piątek) 2016r. o godz. 10.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach przy ul J. Piłsudskiego 34.

Na podstawie § 18 pkt. 2 Statutu LGD „Sejneńszczyzna” informuję, iż w przypadku braku kworum II termin Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna” odbędzie się w dniu 18 marca 2016r. o godz. 10.30 . Uchwały podejmowane

w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 52