Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Ogłoszenie konkursu Marka Sejneńszczyzny 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   


Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej oraz Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna”

zapraszają

lokalnych twórców, przedsiębiorców, producentów, kwaterodawców, organizacje pozarządowe oraz instytucje i podmioty z powiatu sejneńskiego

do udziału w Konkursie „Marka Sejneńszczyzny 2016”

 

Marka Sejneńszczyzny została utworzona na mocy porozumienia zawartego w 2013r. pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Ziemi Sejneńskiej a Stowarzyszeniem LGD „Sejneńszczyzna”. Głównymi celami marki są: promocja Regionu Sejneńskiego, oznaczenie miejsca pochodzenia wytwarzanych tu produktów i wyróżnienie osób, które wybitnie przyczyniają się do rozwoju naszego mikroregionu.

Odznaczenie „Marka Sejneńszczyzny” przyznane jest w kategoriach:

• Najlepsza agroturystyka,

• Najlepszy produkt lokalny (kulinarny, rzemiosło, promocyjny, turystyczny),

• Najlepsza działalność gospodarcza, aktywność i przedsiębiorczość,

• Najciekawsza działalność kulturalna i prospołeczna,

Więcej…
 
Informacja o zatwierdzeniu formularzy wniosków PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Osoby zainteresowane składaniem wniosków na zakładanie i rozwój przedsiębiorczości informujemy, iż zostały zatwierdzone przez Prezesa ARiMR formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji poddziałania 19.2. Przedmiotowe dokumenty znajdują się pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz na stronie www.prow.wrotapodlasia.pl w zakładce RLKS.

 
Wigry zapraszają na Dni Młodzieży PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

 
Informacja o konkursie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Zarząd Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska" LGD ogłasza otwarty konkurs na stworzenie logo Stowarzyszenia. Konkurs trwa do 11 lipca 2016. Dla zdobywców 3 pierwszych lokat przewidziano nagrody pieniężne.

Link do strony z ogłoszeniem

 
Informacja o uruchomieniu strony internetowej Suwalsko-Sejneńskiej LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Informujemy o uruchomieniu nowej strony internetowej Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania.

Od tej chwili będą tam zamieszczane wszystkie informacje dotyczące działalności stowarzyszenia oraz wdrażania zatwierdzonej strategii rozwoju na lata 2015-2020.

Adres strony www: http://www.su-se.pl/

 

 
Wyniki oceny strategii rozwoju lokalnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w terminie od 2 listopada do 30 grudnia 2015 roku.

Źródło  http://www.prow.wrotapodlasia.pl/

Dziękujemy wszystkim osobom wspierającym utworzenie Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD oraz zaangażowanym w  proces tworzenia strategii -to nasz wspólny sukces.

Więcej informacji wkrótce.

 

 
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD "Sejneńszczyzna" PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W imieniu Zarządu stowarzyszenia LGD „Sejneńszczyzna” serdecznie zapraszamy  Członków LGD na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 18 marca (piątek) 2016r. o godz. 10.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach przy ul J. Piłsudskiego 34.

Na podstawie § 18 pkt. 2 Statutu LGD „Sejneńszczyzna” informuję, iż w przypadku braku kworum II termin Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna” odbędzie się w dniu 18 marca 2016r. o godz. 10.30 . Uchwały podejmowane

w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Więcej…
 
Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, w oparciu o artykuł 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2–5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz.1235 z późn. zm.), celem zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego,

zawiadamia o wyłożeniu w dniu 17 lutego 2016 roku do konsultacji społecznych
projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Projekt o którym mowa wyżej, jest udostępniony na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego pod adresem: http://www.wigry.org.pl/ w zakładce BIP/projekty aktów prawnych i w zakładce Plany ochrony/Plan ochrony WPN-u i Ostoi Wigierskiej, a także znajduje się do wglądu w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe 82, 16−402 Suwałki (sekretariat), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00–15.00.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego informuje o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 23 dni od daty wyłożenia projektu rozporządzenia do konsultacji, to jest do 11 marca 2016 roku.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

Wnioski mogą być kierowane:
1. w formie pisemnej na adres: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki;
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym, na adres e-mail Wigierskiego Parku Narodowego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi i wnioski złożone po upływie 23-dniowego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

link do strony www: http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 51