Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Informacja o możliwości dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

"Własny BIZNES gwarancją sukcesu"

 

Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą  ul. E. Orzeszkowej 9A w Białymstoku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” 2014-2020 z zakresu Typu projektu nr 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:
Zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu w obszarze przedsiębiorczości poprzez udzielenie wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie sporządzania biznesplanu 20 osobom (12K,8M) z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, a następnie udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego finansowego 13 osobom do 30.11.2020r.

Więcej…
 
Strona w przebudowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Zarząd Stowarzyszenia "Sejneńszczyzna" informuje, iż z powodu ciągłego ataku trolli internetowych strona internetowa została całkowicie zniszczona.

Obecnie trwają prace nad budową nowej strony, która powinna pojawić się w niedługim czasie pod adresem www.sejnenszczyzna.com.pl

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

 

 
„Niepodległa do Hymnu" PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

w związku ze zbliżającą się datą 11 listopada - jedną z najważniejszych w naszej historii – Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do współtworzenia wyjątkowej akcji: „Niepodległa do Hymnu”. Inicjatywy, której podstawowym celem jest zaangażowanie Polek i Polaków do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada dokładnie o godzinie 12:00. Do akcji zapraszamy zarówno najważniejsze instytucje państwowe, jak i najmniejsze społeczności lokalne.

Więcej…
 
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektów grantowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

 

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów wniosków na dofinansowanie projektów grantowych przez Stowarzyszenie "Suwalsko-Sejneńska" LGD zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków grantowych w dwóch obszarach: mała infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna oraz wsparcie sektora organizacji pozarządowych. Na każdy z tych obszarów przeznaczone jest 250 000,00 zł. Maksymalna wartość jednej operacji w ramach projektu grantowego to 50 000,00 zł przy dofinansowaniu do 95%.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- kwalifikowalność beneficjentów, rodzajów operacji oraz wydatków,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania fiszek oraz wniosków,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Spotkania odbędą się :

Suwałki 17.10.2018 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko –Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. -Początek spotkania – godz. 10:00

Sejny 19.10.2018 – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Początek spotkania – godz. 10:00

 

 
Zaproszenie do Wigier PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka   

 
Zaproszenie do Wigier PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka   

..

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie
z
COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
realizuje w okresie

od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

projekt
„Aktywizacja i zatrudnienie metodą na wykluczenie społeczne
w subregionie suwalskim”


realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.
Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Cel projektu: Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca września 2018 roku grupy 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn), w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP-należących do I i II profilu pomocy, biernych zawodowo), zamieszkujące obszar powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego
i monieckiego oraz m Suwałki (przy założeniu, że OS. zamieszkujące pow. m. Suwałki będą stanowiły co najwyżej 15% GD, natomiast OS. zamieszkujące każdy z pozostałych pow. po min. 15% GD ogółem).

Projekt skierowany do:

- Osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy należące do I i II profilu pomocy;

- Osób biernych zawodowo;

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osób powyżej 50 roku życia;

- kobiet;

- osób z niepełnosprawnościami;

- osób długotrwale bezrobotnych;

- osób o niskich kwalifikacjach;

Wsparcie oferowane w ramach projektu (organizowane będzie jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestnika):

Indywidualne poradnictwo psychologiczne ( dla 25 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-09);

1. Grupowe poradnictwo psychologiczne ( dla 25 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-03);

2. Grupowe poradnictwo zawodowe ( dla 50 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-03);

3. Indywidualne poradnictwo zawodowe ( dla 50 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-03);

4. Szkolenia zawodowe, ( dla 50 osób, w okresie od 2018-02 do 2018-05) tj. :

- Robotnik gospodarczy z modułem eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
o nap. do 1 kv: 5 osób;

- Kucharz I i II stopnia o specjalizacji kuchnia amerykańska: 5 osób;

- Pracownik obsługi biurowej z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL: 25 osób;

- Spawanie metodą TIG 141: 5 osób;

- Pracownik centrum obsługi telefonicznej (call center): 10 osób;

Więcej…
 
ZAPROSZENIE NA DZIEŃ KRASNOPOLA - 06.08.2017 R. PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 52